Tag Archives: انگیزشی

انگیزشیهدف گذاری

قانون ۸۰/۲۰ در زندگی

“صرف‌نظر از نوع و ماهیت کسب و کار، فعالیت و … ، ۸۰% نتایج از ۲۰% علت‌ها به‌وجود می‌آیند!” این جمله به طور کلی قانون ۸۰/۲۰ را بیان می‌کند! قانون ۸۰/۲۰ یا اصل پارتو (Pareto Principle) با نام‌های دیگری نیز شناخته می‌شود....

ادامه ی مطلب